PIDTA掩面佛
KMPA06/0316/AP
出于名师!!
避险劈邪,破除障碍
product descriptions
牌名
福星避险佛PIDTA SERM TARN LANG YAN 
 
高僧
LUANG PHU KAMPHAN, WAT THAT MAHACHAI NAKHORN PHANOM
 
年份
2533B.E(阳历1990)经已27年
 
原料
经高僧诵经多年的神圣经粉制成(WARN + KEYSORN)
 
功用
LUANG PHU KAMPHAN是在泰国NAKHORN PHANOM享有一定地位的一位
高僧。他拥有许多弟子,且遍布全泰国,他也有龙皇圣僧之美誉。
奈何,这位高僧在佛历2546的一个凌圆寂了。
 
LUANG PHU KAMPHAN在世曾经督造了不少佛牌圣物,且也有许多信众亲眼
 目睹了佛牌的威力。目前,部分佛牌的价钱已经不便宜。
 
PIDTA原为弥勒佛的化身,具有无限的财富,福报,人缘和忍度,也是致富的
佛牌之一。可助佩戴者防小人之辈,让佩戴者在任何时候都可以安心,
避免恶意的陷害。除此之外,佛牌还有招财的效果,让佩戴者财源滚滚来。
 
尺寸
(高)3.0cm x (宽)2.0cm
*欢迎来电获取价廉物美的价钱哦!! 
PENANG 04-262 5932 ;KL 03-2141 8932 ;JOHOR 07-562 8932
 
微信(wechat)
Penang: franskoliew  / Graceloo5218 /monkyjd1234 / gohep851018
KL: jeeleontan  / fatty923 /
Johor: guantatt / Bobo_chia2284
***经已镶好特制的防水胶壳!!***